Εμπειρογνώμονες βιομηχανικών αυτοματισμών εδώ και 20 χρόνια.

Αυτό που κάνουμε

Τα κύρια προϊόντα

Η μετάδοση περιλαμβάνει κυρίως μονάδες μεταβλητής συχνότητας υψηλής και χαμηλής τάσης Siemens, κινητήρες DC, προϊόντα σερβοελέγχου κίνησης και κινητήρες Siemens. Ο βιομηχανικός αυτοματισμός, περιλαμβάνει κυρίως δίκτυο αυτοματισμού DCS, λογισμικό διαμόρφωσης WINCC, προγραμματιζόμενους ελεγκτές PLC, οθόνες αφής (HMI), υπολογιστές βιομηχανικού ελέγχου (IPC), βιομηχανικά τροφοδοτικά, βιομηχανικές επικοινωνίες, συστήματα CNC Siemens, όργανα Siemens, ηλεκτρικά χαμηλής τάσης Siemens, και τα λοιπά.